سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

ارتباط با  واحد رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات

در ساعات اداری و روز های غیر تعطیل  از طریق تماس با شماره 08134511530 

 به صورت 24 ساعته   تماس با شماره  09182094423  

حضوری:در ساعت اداری و غیر تعطیل مراجعه به واحد رسیدگی به شکایات در طبقه همکف بیمارستان 

به صورت 24 ساعته مراجعه به  دفتر سوپروایزری در طبقه همکف 

ارتباط با واحد پیگیری امور بیماران:

در ساعت اداری و روزهای غیر تعطیل مراجعه به کلینیک پرستاری(واحد پیگیری امور بیماران) در طبقه همکف

ارتباط با میز ارتباطات مردمی:

به صورت 24 ساعته مراجعه به واحد پذیرش درلابی اورژانس واقع در طبقه همکف

 

/uploads/80/2024/May/06/فرایند ترخیص.docx

/uploads/80/2024/May/06/فرایند خدمات اورژانس_1.docx

/uploads/80/2024/May/06/فرایند مددکاری.docx

/uploads/80/2024/May/06/فلوچارت رادیولوژی.pdf

/uploads/80/2024/May/06/فلوچارت روش اجرایی انجام آزمایشات.doc

/uploads/80/2024/May/06/شکایات.docx

 

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام