سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

بخش رادیولوژی و سونوگرافی


مسئول بخش: پرستوظرافتی دلیر/کارشناس رادیولوژی

 

پزشکان متخصص رادیولوژی:

خانم دکتر انسیه پیری

خانم دکتر مریم رستمی

 

 

تلفن داخلی:184و185

شرح مختصر فعالیتهای بخش :

1-انجام گرافی های درخواستی پزشکان بصورت سرپایی و بستری با دستگاه رادیولوژی دیجیتال و ارسال به سیستم pacs(سیستم یکپارچه انتقال تصاویر رادیولوژی) که امکان مشاهده تصاویر در تمام مراکز علوم پزشکی را فراهم می سازد.

2- انجام سونوگرافی سرپایی( اورژانسی و غیراورژانسی ) و بستری

3- انجام رادیوگرافی  و سونوگرافی های پرتابل دربیماران بستری که قادر به جابجایی و انتقال به واحدتصویربرداری نیستند .

توضیحات :

رادیوگرافی ها بصورت24 ساعته در این مرکز بصورت بستری و سرپایی انجام میگیرد.سونوگرافی شنبه تا پنج شنبه (صبح ها) به جز ایام تعطیل فعال می باشد.

درگرافی های نیازمند آمادگی  در بیماران سرپایی برگه های آمادگی  همراه با توضیحات شفاهی توسط پرسنل شیفت به بیمار داده شده و ساعت حضور بیمار به وی اعلام میگردد.

دربیماران بستری پس از هماهنگی بخش بستری با واحد رادیولوژی گرافی یا سونوگرافی بصورت سرپایی یا پرتابل صورت می گیرد

برگه های آمادگی بیماران بستری  در بخش ها وجود دارد.

جواب دهی رادیولوژی و سونوگرافی بلافاصله  پس از انجام خدمت خواهد بود.

در گرافی های نیازمند ریپورت متخصص ،در بیماران بستری همان روز و در بیماران سرپایی همان روز و یا روز بعد ریپورت ها به بیمار تحویل داده میشوند.

 

 

 
طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام