سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

1)پایبندی به اصول وارزشهای اسلامی 

2)کسب لوح بیمارستان دوستدار مادر وکودک 

3)کسب رتبه پنجم در جشنواه حاکمیت بالینی

4)کسب گواهینامه اعتبار بخشی درجه یک

5)کسب گواهی هموویژیلانس 

6)انتخاب بیمارستان به عنوان بیمارستان برتر وشرکت در جشنواره کشوری ترویج زایمان طبیعی

7)افتتاح واحد LDRبیمارستان در 18آبان 95

8افتتاح کلینیک ویژه امید بهار 

9)کسب لوح تندیس به مناسبت تلاشهای مبارزان سلامت در ایام کرونا 

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام