سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 مسئول فنی بخش : خانم دکترسپیده طالبیان

مدرک تحصیلی : متخصصص پاتولوژی

مسئول فنی:خانم دکتر سارا پهلوان

متخصص پاتولوژی

 

 

 

مسئول آزمایشگاه : آقای سید جلال موسوی بهار

مدرک تحصیلی : کارشناس آزمایشگاه

 

ساعت فعالیت  :

آزمایشگاه بیمارستان آیت ا... بهاری  واقع در طبقه همکف بصورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به مراجعین محترم می باشد.

انواع آزمایشات قابل پذیرش :

در این مرکز آزمایشات بیوشیمی – ادرار – پارازیت– میکروب شناسی – هورمون - خون شناسی - سیتولوژی و تزریق خون انجام می گیرد.

 تجهیزات :

این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات اتوماتیک هماتولوژی و بیوشیمی می باشد.

 

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام