سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

چشم انداز ( VISION ) بیمارستان آیت اله بهاری

ما بر آنیم تا سال 1405 اولین انتخاب جمعیت تحت پوشش جهت دریافت اقدامات تشخیصی و درمانی با کیفیت باشیم

 

رسالت ( MISSION ) بیمارستان آیت اله بهاری

بیمارستان آیت اله بهاری (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان موارد ذیل را رسالت خود می داند :

  1. ارتقاء ایمنی بیماران ، همراهان و کارکنان
  2. ارائه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی با کیفیت مناسب در جهت افزایش رضایت گیرندگان خدمت
  3. گسترش خدمات تشخیصی و درمانی در راستای ارتقاء سطح سلامت جمعیت تحت پوشش
  4. ارتقاء کمی و کیفی نیروی انسانی

 

سیاست ها

  1. ارتقاء ایمنی بیماران ، همراهان و کارکنان
  2. ارائه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی با کیفیت مناسب در جهت افزایش رضایت گیرندگان خدمت
  3. گسترش خدمات تشخیصی و درمانی در راستای ارتقاء سطح سلامت جمعیت تحت پوشش
  4. ارتقاء کمی و کیفی نیروی انسانی

 

اهداف استراتژیک کلان بیمارستان آیت اله بهاری

هدف استراتژیک 1 : ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت

هدف استراتژیک 2 : ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار

هدف استراتژیک 3 : توسعه خدمات درمانی ، پاراکلینیک ، تجهیزاتی

هدف استراتژیک 4 : ارتقاء مدیریت هزینه ها و بهره وری منابع مالی

هدف استراتژیک 5 : ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت و کارکنان

هدف استراتژیک 6 : ارتقاء کیفی نیروی انسانی

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام