سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سوپروایزرآموزشی :خانم الهه احمدی 

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد پرستاری

سابقه کار :13سال 

اهم فعالیت های واحد آموزش

1-           انجام برنامه توسعه فردی جهت کلیه کارکنان

2-           انجام نیازسنجی آموزشی جهت کلیه کارکنان

3-           تدوین تقویم آموزشی و ارسال به معاونت درمان

4-           برگزاری  دوره‌های آموزشی جهت پزشکان و پرسنل کادر درمان ، پاراکلینیک ، اداری و خدماتی

5-           ثبت کلیه دوره های آموزشی دفتر پرستاری و آموزش مداوم در نرم افزار ERP

6-            بررسی نظرسنجی و اثربخشی دوره های آموزشی

7-           بازنگری کتابچه و پروتکل آموزشی توجیه پرسنل جدید الورود و آموزش پرسنل جدیدالورود

8-           تکمیل پرونده های آموزشی پزشکان و پرسنل استخدامی و قراردادی

9-           هماهنگی جهت حضور پرسنل در دوره های آموزش مداوم و دوره های معاونت محترم درمان 

10-       تکمیل پرونده های پرسنل مشمول گواهی نوع دو و ارسال به معاونت نیروی انسانی

11-       هماهنگی و اطلاع رسانی جهت حضور پزشکان عمومی و متخصص در دوره های آموزش مداوم

12-   ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی در واحد اورژانس در مناسبت های خاص مانند هفته سلامت ، هفته ملی مبارزه با سرطان ، هفته شیرمادر ، روزجهانی قلب و ... با نصب بنر ، پوستر و ارائه پمفلت‌های آموزشی به مراجعین و بیماران

13-   انجام فعالیت های ویژه مانند هماهنگی جهت غربالگری سرطان در هفته ملی مبارزه با سرطان و ایجاد پایگاه اندازه گیری BMI فشارخون در روزجهانی قلب

14-       رای زنی جهت حضور مدرس مناسب جهت دوره های آموزشی

15-       ساماندهی برنامه های آموزش به بیمار و تدوین پمفلت های آموزشی بر اساس بیماری ها و مراجعات شایع بخش های درمانی

16-       گنجاندن مطالب آموزشی در وب سایت اختصاصی بیمارستان و اطلاع رسانی به بیماران و مراجعین

 

      

  

طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام