سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

مسئول روابط عمومی بیمارستان آیت الله بهاری :خانم فاطمه جهان شاه

مدرک:کارشناس بهداشت حرفه ای

 

شرح وظایف :

انتشار اخبار،اطلاعات و وقایع مهم بیمارستان در سایت ها و رسانه های مختلف خبری

مشارکت فعال در انجام فعالیت های فرهنگی،مذهبی ،ورزشی و... در بیمارستان 

ارائه ی گزارش عملکردی لازم به ریاست محترم بیمارستان ومدیریت محترم روابط عمومی دانشگاه

مدیریت در اجرای اقامه ی نماز وموارد مرتبط از جمله:برپایی نماز در شیفت های مختلف ،ملزومات ووسایل مورد نیازبرگزاری نماز،مشاوره ی فرهنگی با امام جماعت

ارتباط وتعامل موثر وسازنده با پرسنل جهت انجام امور

هماهنگی ونظارت بر عوامل اجرایی مراسم ها (مجری ،قاری ،سرود جمهوری اسلامی ،کلیپ )

شرکت در جلسات روابط عمومی مربوط به دانشگاه

قدرت گرفته با پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام