سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

 

مسئول حراست: حمیدرضا عسگری

مدرک تحصیلی : کارشناس مبارزه با بیماری ها

تاریخ انتصاب:1401/02/13

سابقه کاری:17 سال

سوابق اجرایی:کارشناس مبارزه با بیماری ها به مدت 14 سال

مسئول حراست بیمارستان آیت اله بهاری به مدت 3 سال

حراست مشاوری است امین برای کارکنان

با عنایت به اهمیت اخبار ولزوم اطلاع مسئولین  از نارساییهای موجود واطلاع رسانی به موقع در جهت پیشگیری از این نارسائی ومشکلات  احتمالی در سطح شبکه ،بیمارستان ومراکز تابعه وتلاش در جهت فراگیری عدالت ،حرمت وتکریم کارکنان ومراجعین محترم ،دفتر حراست با هدف بهره گیری از نقطه نظرات وپیشنهادات واطلاع رسانی ، شماره تلفن های ذیل را اعلام  می دارد.

 

شماره تلفن  34511344-081

               081-34504333

پورتال سازماني

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام