سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

مسئول بخشمهندس شیما منصوب ریحانیان

مدرک تحصیلیکارشناس مهندسی پزشکی

 

 

شماره داخلی158 

 

فعالیت های صورت گرفته در واحد:

به روز کردن شناسنامه تجهیزات بخش ها

تهیه فایل های آموزشی و گذاشتن نسخه کامل آن بر روی share آموزش بیمارستان

انجام تعمیرات پیشگیرانه PM به صورت منظم

کارشناسی خرید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان

کنترل کیفی  تجهیزات به صورت دوره ای و منظم و جمع آوری مستند های مربوط به آن

انجام تعمیرات اتفاقی بخش های بیمارستان

آموزش تجهیزات پزشکی

انجام امور مربوط به ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان 

 

برخی تجهیزات موجود در بیمارستان:

تجهیزات نوزادان

تجهیزات جنرال

تجهیزات احیا

تجهیزات تصویر برداری (رادیولوژی، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، آندوسکوپی و ..)

تجهیزات اکسیژن تراپی

تجهیزات استریل مرکزی(cssd ) (اتوکلاو، ست شور، حمام اولتراسونیک و...)

دستگاه امحا زباله

تجهیزات اتاق عمل

تجهیزات icu

تجهیزات واحد دیالیز

تجهیزات درمانگاه چشم پزشکی

تجهیزات اعزام بیماران

 

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام