سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

بخش بستری جنرال:

داخلی 301

مسئول بخش:زهرا ابراهیمی مداح

کارشناس پرستاری

رئیس بخش:دکتر علیرضا پناهی

متخصص داخلی

تعدادتخت:49

 

خدمات قابل ارائه در بخش جنرال بیمارستان آیت اله بهاری

1-      بستری و ارائه خدمات درمانی به کلیه بیماران بستری  و آموزش نحوه رعایت رژیم غذایی

2-      بستری و ارائه خدمات درمانی به کلیه بیماران نیازمند جراحی عمومی بصورت الکتیو و اورژانسی

3-      بستری بیماران تصادفی و ارائه خدمات جراحی و درمانی و تحت نظر به این بیماران

4-      آموزش و اجرای تغذیه انحصاری با شیر مادر  به بیماران بستری در بخش جراحی زنان و نوزادان بستری

5-      انجام واکسیناسیون و ویزیت کلیه نوزادان تازه متولد شده در این بخش

6-      انجام تست غربالگری تیروئید برای نوزادان بستری در این بخش

7-      بستری نمودن نوزادان با مشکلات تنفسی  و ارائه خدمات تخصصی در راستای بهبود وضعیت تنفسی

8-      اعزام بیماران نیازمند به مراکز فوق تخصصی پس از هماهنگی با مراکز ذیربط

9-      بستری و ارائه خدمات به کلیه بیماران عفونی و آموزش نحوه پیشگیری و درمان پیگیری روند درمان

10-  انجام هماهنگی های لازم برای بیماران نیازمند اقدامات پاراکلینیکی که در این مرکز وجود ندارد با مراکز تخصصی در پاراکلینیک مذکور و پرداخت هزینه توسط  بیمارستان در آن مرکز

11-  گزارش بیماریهای نیازمند پیگیری به مرکز بهداشت .

12-  مشاوره تغذیه  وآموزش نحوه رعایت رژیم غذایی به بیماران دیابتیک و آموزش نحوه تزریق انسولین توسط خود بیمار یا همراهان

13-  تهیه و در دسترس گذاشتن کلیه داروهای مورد نیاز در بخش جنرال

 

طراحی سایت توسط پورتال سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام