سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

داخلی 215

 

رئیس بخش زایمان : دکتر لوئیز رسولی

مدرک تحصیلی : متخصص زنان و زایمان

سابقه خدمت : 25سال

 

 

 

 

 

مسئول بخش : الهام مرشدلو

مدرک تحصیلی : کارشناس  مامائی

سابقه خدمت : 6 سال

 

قسمت های مختلف :

اتاق معاینه : محل پذیرش بیماران سرپائی و انجام NST  که شامل 2 تخت می باشد.

اتاق لیبر : کنترل مادران باردار که شامل 4 اتاق تک تخته می باشد .

اتاق ایزوله :که شامل 1 تخت می باشد.

اتاق زایمان فیزیولوژیک :که شامل 1 تخت می باشد.

 

تعداد پزشکان متخصص زنان 4 نفر (دکتر فائزه ملک محمدی – دکتر لوئیز رسولی – دکتر سمیه حیدری- دکتر مینا مومنی )

تعداد پرسنل موجود در بخش زایمان : 16 نفر ماما ، 4 نفر خدمتگذار

 

 اهداف بخش :

کاهش آمار سزارین

افزایش زایمان فیزیولوژیک

آموزش حضوری مادران در هر شیفت کاری توسط پرسنل مجرب در زمینه مزایای شیرمادر ، رعایت اصول بهداشتی و شیردهی و ...

 

اهم فعالیت ها :

1-      ویزیت مادران باردار مراجعه کننده به بخش زایمان توسط کارشناس مامائی و اطلاع به آنکال زنان

2-     بستری مادران باردار در بخش و کنترل روند زایمان

3-     انجام زایمان توسط پرسنل مامایی آموزش دیده (این مرکز فاقد دانشجو می باشد)

4-     مراقبت از مادر و نوزاد  تا هنگام ترخیص

5-     در موارد نیاز به امکانات بیشتر اعزام سریع بیماران به مراکز درمانی مجهز

6-     آموزش حضوری روزانه مادران در هر شیفت توسط کارشناسان مامایی ، در خصوص مزایای شیردهی ، نحوه شیردهی ف رعایت اصول بهداشتیو کمک به مادران جهت برطرف کردن مشکلات شیدهی و پیگیری آنها

7-ویزیت بیماران سرپائی و انجام NST  و مراقبتهای لازم از آنها

 

طراحی سایت نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام