سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

 

 

                                                        مسئول واحد:آقای ناصر کرجی

شرح وظایف انباردار

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o     از موجودی انبارها به نحو مطلوب نگهداری و آنها را مرتب می‌نماید

o     اجناس و مواد انبار را برای قراردادن آنها در مکان مناسب طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کرده و در صورت نیاز برچسب به آنها الصاق می‌نماید

o  اصول بهداشتی و ایمنی و حفاظتی و پیش‌بینی‌های لازم برای پیش‌گیری از حوادث احتمالی مانند آتش‌سوزی، دزدی، ضایعات و فساد و را در مورد اجناس انبار شده در انبارها رعایت می‌کند

o     در نقل انتقالات اجناس و مواد انبارها دقت کرده و اصول و نکات انبارداری را رعایت می‌کند

o  در هنگام تحویل و تحول کالاها را از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه‌ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواستها کنترل می‌کند

o     اسناد را تنظیم می‌کند، کالا را تحویل و تحول می‌نماید و به تحویل‌دهندگان رسید ارائه کرده و از تحویل گیرنده رسید دریافت میدارد

o     فاکتورها،حواله و سفارشهای کالا را کنترل می‌کند

o  کارتهای انبار را تهیه و آنها را تفکیک کرده و اقلام را در کارتهای مربوطه ثبت می‌کند(البته این کار از حالت دستی خارج شده و با استفاده از رایانه صورت می‌پذیرد

o     گزارش مالی انبار و قیمت اجناس ورودی به انبار و نیازمندیهای مربوطه را تهیه می‌کند

o     مواد و اجناس و لوازم یدکی را تحویل گرفته و در صورت لزوم توزین می‌کند

o     در رسیدگی به موجودیهای انبار و صورت‌برداری از کالاهای موجود همکاری می‌کند

o     در بارگیری انواع کالاهای خروجی از انبار مراقبت می‌کند

o    باربرداران را برای قراردادن کالاها و مواد تحویلی از محلهای معین راهنمایی می‌کند

o    از کالاهای نامرغوب و بلامصرف برای سرپرست مربوطه گزارش تهیه می‌کند

o     با دیگر انباردارها همکاری می‌نماید

o     گزارشهای لازم را تهیه می‌کند

o     دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می‌دهد

 

 

 

 

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام